Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 59(17) | 129-139

Article title

Kohabitacja: zmiany w bliskich relacjach romantycznych

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykułu jest usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy oraz wyników badań związanych ze zjawiskiem kohabitacji. Ma on za zadanie zdefiniowanie tej formy bliskiej relacji pomiędzy partnerami, którzy nie decydują się na zawarcie związku małżeńskiego, jak również pomiędzy parami, które kohabitację traktują jako okres przejściowy. Współcześnie związki nieformalne osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe stają się coraz bardziej popularne. W większych aglomeracjach miejskich mieszkanie ze sobą bez ślubu nie jest już rozwiązaniem zaskakującym. W artykule, na podstawie dotychczasowych rezultatów badań, starano się wskazać, jak rozwiązanie to oddziałuje na trwałość oraz całościowe funkcjonowanie bliskiej relacji. Podjęto także próbę zestawienia dotychczasowej wiedzy dotyczącej różnic w poziomie trwałości oraz satysfakcji ze związków formalnych oraz nieformalnych.

Year

Volume

Pages

129-139

Physical description

Dates

published
2020-06-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0bc36d5a-cd48-388f-8b21-06b7adda3cc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.