Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(129) | 129-135

Article title

MOŻLIWOŚCI PRAWNE UDZIAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia możliwości prawne udziału społeczeństwa w sferze zarządzania sprawami publicznymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Przedstawione zostały zasady partycypacji w tej sferze z uwzględnieniem stopnia zorganizowania, podstaw prawnych oraz form aktywności formalnych zrzeszeń, a także działań realizowanych przez jednostkę. Aktem normatywnym, na podstawie którego dokonano kategoryzacji uprawnień do udziału w zarządzaniu bezpieczeństwem była ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Year

Volume

Pages

129-135

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0bf59153-1d80-3fd9-bbb6-831020d8f12a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.