Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 16(3) | 115-127

Article title

MUZYKA I MORALNOŚĆ: O wartościach moralnych, dziełach muzycznych i możliwości ich korelacji w nawiązaniu do filozofii Romana Ingardena

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Autorka rozważa relacje między wartościami, szczególnie moralnymi, a dziełem muzycznym.Przedstawiając najpierw rozumienie wartości w filozofii Romana Ingardena, a następnieprzywołując przykładowe sformułowania moralizmu w odniesieniu do muzyki (autorstwaRogera Scrutona, Platona i Petera Kivy’ego), autorka pyta, czy możemy uważać dziełomuzyczne za nośnik wartości moralnych. Następnie badając, w jaki inny sposób dzieło muzycznemoże być związane z wartościami moralnymi, autorka dochodzi do wniosku, że relacjemiędzy wartościami moralnymi a dziełem muzycznym należą do stosunków subtelnychi być może tym, co zawdzięczamy dziełom muzycznym, jest umiejętność słuchania.

Year

Volume

Pages

115-127

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0c2fcfc6-def7-3138-b222-0bd44cc5b549
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.