Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 34(2) | 43-66

Article title

Studenckie doświadczenia w rozwijaniu demokratycznego społeczeństwa – udział w projekcie międzynarodowym jako nowa metoda nauczania w pracy socjalnej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Jednym z podstawowych założeń artykułu jest podjęcie refleksji nad problematyką nowoczesnego systemu kształcenia studentów kierunków społecznych, który odpowiadał będzie na oczekiwania i potrzeby studentów, nauczycieli akademickich, badaczy, praktyków i społeczeństwa z jednej strony oraz liczne i coraz bardziej niejednoznaczne wyzwania współczesności z drugiej. Szczególną uwagę poświęcamy pracy socjalnej jako aktywności i profesji, w obszarze której podejmujemy naukowe, badawcze i praktyczne działania. Formy edukacji, na których skupiamy się w artykule, to wymiany międzynarodowe oparte na realizacji przez studentów wspólnych projektów edukacyjnych i społecznych. Ich wykorzystanie pozwala osiągnąć najbardziej dziś pożądane efekty, wśród których wyróżnić należy przede wszystkim wzrost świadomości i refleksyjności, dążenie do krytycznego (samo)rozwoju młodych ludzi oraz zwiększenie otwartości na wiedzę, doświadczenia, innowacje i zmiany. Za ilustrację posłużyła nam analiza międzynarodowego projektu pt. Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami w Niemczech, Francji i Polsce zrealizowanego w kooperacji z uczelniami partnerskimi w Instytucie Socjologii UJ.

Journal

Year

Volume

Pages

43-66

Physical description

Dates

published
2019-09-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0d30d99f-822f-3cf9-a8de-a7421aa5e463
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.