Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2010(56(112)) | 175-184

Article title

Koncepcje społecznie odpowiedzialnego gospodarowania i inwestowania szansą rozwoju rachunkowości

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi szeroką koncepcję uwzględniania przez podmioty gospodarcze wymogów etyki, potrzeb społecznych i ekologicznych. Z idei odpowiedzialności przedsiębiorstw przed społeczeństwem wykształciły się idee pochodne, tj. zarządzanie zgodne z otoczeniem naturalnym i społecznym, określane skrótem ESG (Environment Social Gowernance) oraz społecznie odpowiedzialne inwestowanie (Social Responsibility Investment), określane skrótem SRI, które bardziej szczegółowo i konkretnie definiują zadania stojące przed przedsiębiorcami, me-nedżerami i inwestorami deklarującymi się jako jednostki społecznie odpowiedzial-ne wobec szerokiego grona interesariuszy.Rachunkowość jako rozbudowany system pomiaru ekonomicznego, a zarazem sys-tem informacyjno-kontrolny i sprawozdawczy, stwarza udokumentowaną podstawę rozrachunku (wewnętrznego i zewnętrznego) z tytułu odpowiedzialności podmiotów gospodarczych za efektywność i społeczno-ekonomiczną racjonalność gospodarowania.

Keywords

PL

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0d366fdf-6faf-370c-ab37-b27d39592556
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.