Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 559(4) | 8-16

Article title

Wspomaganie komunikacji językowej i interakcji społecznych ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule omówiono dokumenty szkolne oraz akty prawne regulujące funkcjonowanie placówek oświatowych mające na celu zwrócenie uwagi na ucznia jako indywiduum, umożliwienie mu rozwijania własnych zainteresowań, a także oczekiwania wobec postaw i postępowania nauczyciela, który ma wyjść naprzeciw wewnętrznych pragnień i potrzeb dzieci. Zaprezentowano zajęcia logopedyczne poświęcone wspieraniu komunikacji językowej i interakcji społecznych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną, tj. autyzm i niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Pokazano relacje między nauczycielem i uczniem, podążanie i wnikanie logopedy w schemat myślowy podopiecznego oraz zainspirowanie go do zdobywania wiedzy i umiejętności potrzebnych w życiu codziennym.

Year

Volume

Pages

8-16

Physical description

Dates

published
2018-09-09

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0d895ab2-7fe5-356d-b40f-e580c19ff3fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.