Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2020(3) | 9-20

Article title

Methodological framework for the assessment and comparison of various models of regional economic integration

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Autor przedstawia w tym artykule znowelizowane metodologiczne podejście do badań regionalnej integracji gospodarczej, które pozwala dokonywać wszechstronnej analizy tego zjawiska z różnych perspektyw w oparciu o opracowany zestaw kryteriów: typ integracji, forma integracji, metoda integracji, mechanizm integracji, czynniki integracji, warunki integracji. Zaproponowane podejście ma służyć jako narzędzie umożliwiające porównywanie zalet, mocnych i słabych stron oraz skutków poszczególnych modeli regionalnej integracji gospodarczej

Year

Volume

Pages

9-20

Physical description

Dates

published
2020-09-25

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0de1612a-9c60-3164-8729-059cb0ecae28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.