PL EN


2010 | 2010(57(113)) | 5-14
Article title

Dylematy standaryzacji sprawozdawczości finansowej, wyceny i pomiaru ryzyka

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule zostały poruszone zagadnienia związane z istotą przejrzystości fi-nansowej organizacji. Przejrzystość ta jest jednym z elementów efektywnego systemu ładu korporacyjnego, dlatego tempo zmian w tym obszarze jest narzucone przez refor-my w systemach ładu korporacyjnego. W pierwszej części opracowania jest dyskuto-wana rola menedżerów w zapewnieniu przejrzystości finansowej organizacji. Kolejna część opracowania obejmuje krytyczną dyskusję trzech istotnych wątków teore-tycznych wpływających na jakość sprawozdawczości: postępującej standaryzacji w rachunkowości, problemów wyceny w rachunkowości oraz zagadnień pomiaru i sprawozdawczości ryzyka w organizacji.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-0e662c2a-0be7-3d63-bfa1-9451af43b5ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.