Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 31(31) | 63-80

Article title

Pozycja prawna wspólnika spółki komandytowej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli oraz pozycji wspólników spółki komandytowej. Rosnące zainteresowanie wyborem tej formy organizacyjno-prawnej wynika z jej specyfiki. Spółka komandytowa pozwala na kształtowanie praw oraz obowiązków wspólników spółki, którzy dzielą się na dwie grupy: komplementariuszy oraz komandytariuszy. Tworzony podział nie jest przypadkowy, wiąże się on bowiem ze zróżnicowanym charakterem prawnym tych podmiotów względem siebie. Inaczej kształtuje się ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a także kwestia prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacja. Obecnie często spotykanym rodzajem spółki komandytowej jest tzw. spółka z o.o. – spółka komandytowa, w której spółka z o.o. jako osoba prawna wchodzi w rolę komplementariusza. Takie rozwiązanie prawne stwarza dla wspólników spółki wiele korzyści. W doktrynie jest ona uznawana za nietypową spółkę komandytową.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0ecb8d46-7cae-364b-ae5a-df87959e248b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.