Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 53 | 114-117

Article title

KOLEKCJA JUDAIKÓW WE LWOWIE OD KOŃCA XIX DO POCZĄTKU XXI WIEKU

Authors

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Autorka skupia się na prywatnych i państwowych kolekcjach judaików we Lwowie od końca XIX w. do czasów współczesnych. Jest to przegląd największych i najbardziej wartościowych zbiorów judaików, które znajdowały się do II wojny światowej we Lwowie, i które do dzisiaj są przechowywane w lwowskich instytucjach muzealnych. Zaprezentowano przekrój historyczny – od końca XIX w. do czasów współczesnych – muzeów lwowskich i inicjatyw prywatnych podejmowanych w celu zachowania i ochrony żydowskiego dziedzictwa narodowego. W artykule szczególną uwagę poświęca się rozproszonej kolekcji Maksymiliana Goldszteina i Marka Reichenszteina, a także wymienia się i krótko charakteryzuje wszelkie podejmowane inicjatywy we Lwowie, głównie w 1 poł. XX w. w celu gromadzenia i ochrony obiektów sztuki żydowskiej. W artykule podejmuje się także próbę scharakteryzowania współczesnych instytucji muzealnych, które posiadają w swoich zbiorach przedmioty sztuki żydowskiej o różnej proweniencji, często bez możliwości wskazania na ich pochodzenie.

Keywords

Journal

Year

Volume

53

Pages

114-117

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0f397d67-0e58-3572-988b-573b05bd2632
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.