Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 30(30) | 71-86

Article title

Analiza procesu decyzyjnego w koncepcjach człowieka – mechanistycznej i cybernetycznej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Dyskutuje się dwa modele powstawania ludzkich reakcji na bodźce z otoczenia. W modelu mechanistycznym proces decyzyjny jest zdeterminowany i wywoływany wewnętrzną mocą, a ta jest podsycana zdobywaniem dóbr zewnętrznych. W modelu cybernetycznym człowiek jest układem samodzielnym, tzn. wyposażonym w tzw. homeostat, który reguluje przetwarzanie informacji z zewnątrz, zgodnie z własnym celem wpływania reakcją na otoczenie. Oba modele są porównane pod kątem skutku decyzji. Podczas gdy człowiek-maszyna reguluje stan otoczenia w przezwyciężaniu w nim konfliktu, to człowiek-autonom ma szersze pole działania w modyfikowaniu stanu otoczenia zgodnie z własnym celem. W obu modelach nie ma jednak miejsca na system wartości, który motywuje proces decyzyjny.

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0f51dff3-5360-36e9-af1c-b5b33ef59d57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.