Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 53 | 150-156

Article title

WOKÓŁ DOŚWIADCZEŃ Z WYSTAWY „5 ZMYSŁÓW. AUDIODESKRYPCJA”

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wystawa „5 zmysłów. Audiodeskrypcja” zorganizowana w październiku i listopadzie 2011 r. w Poznaniu przez Muzeum Narodowe oraz Stowarzyszenie Edukacyjne MCA, stworzyła bardzo szeroką przestrzeń doświadczeń dla odbiorcy. Jej szczególność polegała na skupieniu uwagi na zmysłach, na próbie zaprezentowania sztuki poprzez wzrok, słuch, dotyk, zapach czy też smak. Była to prezentacja niezwykła, bo wykorzystująca u swych podstaw techniki audiodeskrypcji – metody, która umożliwia osobom niewidomym lub słabowidzącym zapoznanie się z wizualnym dorobkiem kultury, takim jak film, teatr czy sztuki plastyczne, poprzez słowny opis treści wizualnych. Istotną rolę w tworzeniu tej wystawy odegrali zasłużeni w propagowaniu audiodeskrypcji: Barbara Szymańska i Tomasz Strzymiński. Według nich kluczem do poprawnego opisu jest stosowanie jednoznacznego i precyzyjnego języka, a także porządkowanie tylko tego, co się widzi pozbawiając opis dodatkowej, subiektywnej interpretacji. Wystawie towarzyszył zróżnicowany program edukacyjny, dostosowany do wieku oraz stopnia niepełnosprawności uczestników, który adresowany był zarówno do środowiska osób niewidomych, jak i publiczności ogólnej. Celem tego programu było ukazanie ważnego zagadnienia zaangażowania wszystkich zmysłów w sztukach plastycznych. Duża część programu edukacyjnego kładła nacisk na doświadczanie sztuki bez użycia wzroku, dzięki czemu można było zaobserwować różnice w sposobie wyobrażenia i późniejszej konfrontacji widza z danym dziełem. W każdej sali poświęconej innemu zmysłowi widzowie mogli doświadczać i poznawać sztukę za pomocą dotyku, węchu, słuchu. Dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych, w których również poruszane były tematy zmysłów. Z kolei młodzież i studenci próbowali swoich sił podczas warsztatów pisarskich, których celem było stworzenie opisu metodą audiodeskrypcji.

Keywords

Journal

Year

Volume

53

Pages

150-156

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0f5de939-f7f2-33c6-afe7-6d1d30702560
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.