Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | LXXIX(1) | 33-44

Article title

Struktura i poziom inteligencji emocjonalnej u młodzieży niesłyszącej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Inteligencja emocjonalna pozwala ludziom na rozpoznawanie własnych i cudzych emocji oraz wykorzystywanie ich w codziennym życiu jako cennych informacji warunkujących odnoszenie sukcesów w kontaktach społecznych. Nieadekwatność w rozpoznawaniu emocji oraz brak umiejętności ich kontrolowania może w znaczny sposób wpływać na stosunki międzyludzkie i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Wada słuchu niesie za sobą różnego rodzaju konsekwencje, zarówno w funkcjonowaniu emocjonalnym, jak i społecznym. W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań dotyczące inteligencji emocjonalnej i rozpoznawania ekspresji mimicznej przez młodzież niesłyszącą. Wyniki badań zostały zebrane za pomocą dwóch narzędzi: samoopisowego Kwestionariusza INTE oraz Skali Inteligencji Emocjonalnej – Twarze SIE-T. Badaniem zostało objętych 80 uczniów szkół średnich, w tym 40 słyszących i 40 niesłyszących posługujących się językiem migowym. Do analizy istotności wyników użyto metody ilościowej, testu t-studenta dla prób niezależnych. Badania wykazały, że zarówno w poziomie inteligencji emocjonalnej, jak i poziomie poszczególnych zdolności, które tworzą jej strukturę, takich jak: rozpoznawanie emocji, wykorzystywanie ich do wspomagania myślenia i działania oraz rozpoznawanie ekspresji mimicznej, osoby niesłyszące osiągają niższe wyniki od osób słyszących. Ponadto osoby niesłyszące z rodzin niesłyszących, w których podstawowym sposobem komunikacji jest język migowy, uzyskały lepsze wyniki w zakresie zdolności rozpoznawania ekspresji mimicznej od osób niesłyszących z rodzin słyszących. Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę szerszej edukacji emocjonalnej oraz intensywniejszego wspierania rozwoju funkcji społeczno-emocjonalnych u młodzieży niesłyszącej.

Year

Volume

Pages

33-44

Physical description

Dates

published
2018-03-08

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0f7e4f39-0d16-35b4-acf8-c3a2681772ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.