PL EN


2010 | 2010(58(114)) | 1-20
Article title

Istota i zakres przedmiotowy rezerw w rachunkowości

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Rezerwy w rachunkowości są kategorią złożoną. Zmienia się pojęcie, zakres i warunki tworzenia rezerw w regulacjach prawnych; również teoria rachunkowości nie wypracowała do tej pory jednolitego stanowiska wobec rezerw. Są one różnie interpretowane, w zależności od przyczyn tworzenia, prezentacji w sprawozdaniach finansowych czy ujęcia w księgach rachunkowych.W artykule została podjęta próba określenia zakresu przedmiotowego oraz istoty rezerw w rachunkowości. Rezerwy są rozumiane jako kategoria obejmująca swoim zakresem nie tylko rezerwy na zobowiązania, ale również rezerwy na utratę wartości składników majątkowych oraz rezerwy kapitałowe. Podstawową przesłanką tworzenia i wykorzystywania szeroko rozumianych rezerw jest ryzyko, które zawsze było i będzie nieodłącznym atrybutem działalności gospodarczej. Zadaniem rezerw jest odzwierciedlenie tego ryzyka w systemie rachunkowości, w celu zapewnienia wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa oraz zarezerwowania odpowiednich środków na pokrycie oszacowanych ubytków aktywów netto, tak aby kapitał przedsiębiorstwa mógł być odtwarzany z okresu na okres.
Keywords
PL
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-0f8d4323-dc65-3ef8-816c-43d57ee485c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.