Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 61 | 201-207

Article title

MUZEA UCZELNIANE I KOLEKCJE NA PRZYKŁADZIE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. POSZUKIWANIE NOWYCH REGULACJI W KONSTYTUCJI DLA NAUKI

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł odnosi się – na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) – do tematyki dotyczącej jednostek opiekujących się dziedzictwem akademickim, które działają w strukturze publicznych szkół wyższych. Pierwsza część tekstu wprowadza rozróżnienie dwóch pojęć: muzeum i kolekcji oraz pokrótce charakteryzuje wybrane jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dalszej części wskazane zostały, na konkretnych przykładach, możliwości uprawiania nauki w muzeach i kolekcjach. W kontekście nowej Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce omówione zostały zmiany, jakie pojawiają się w odniesieniu do uczelnianych muzeów i kolekcji. Zbiory jednostek muzealnych opiekujących się dziedzictwem akademickim wywodzą się z podstawowej działalności UJ polegającej na kształceniu i prowadzeniu badań. Placówki te funkcjonują w strukturze Uniwersytetu, co znajduje potwierdzenie w statucie, który tzw. Konstytucja dla nauki uczyniła najważniejszym dokumentem regulującym ustrój wewnętrzny uczelni. Analizie poddano statut Uniwersytetu Jagiellońskiego jako uczelni prowadzącej 13 jednostek muzealnych. Poszukiwanie w treści statutu pojęć związanych z tożsamością, dziedzictwem akademickim i muzeami przyniosło wskazanie nowej kategorii – jednostek prowadzących działalność pomocniczą o charakterze muzealnym.

Journal

Year

Volume

61

Pages

201-207

Physical description

Dates

published
2020-08-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-108a4a25-0b8e-38e1-ac38-ee7061645fb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.