Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 33(4) | 145-163

Article title

Pomoc rodzinie dysfunkcjonalnej w postępowaniu pozasądowym i związane z tym wszczęcie postępowania sądowego

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule podjęto problematykę pomocy udzielanej rodzinie przez instytucje publiczne, w szczególności koncentrując się na jej niepowodzeniu w aspekcie dalszego skutku, jakim jest wszczęcie postępowania sądowego. Instytucje, działając w ramach władz publicznych, udzielają dysfunkcjonalnej rodzinie wszelkiego rodzaju pomocy, w tym: pedagogicznej, socjalnej, medycznej i psychologicznej, co stanowi niewątpliwie szeroki wachlarz wsparcia dla tej podstawowej jednostki społecznej. W artykule podkreślono, że aby oferowana pomoc przyniosła efekty, rodziny muszą się w nią zaangażować. Niepowodzenia służb pomocy rodzinie w zakresie oferowanej pomocy zazwyczaj wynikają z braku woli współdziałania członka rodziny z tymi instytucjami. Gdy wsparcie ze strony służb pomocy rodzinie nie przyniesie zamierzonych skutków, a sytuacja rodziny lub jej członka wymaga podjęcia stanowczych czynności prawnych ingerujących w sferę praw jednostek, wówczas dalszy tok postępowania powinien polegać na skierowaniu sprawy na drogę sądową. W rozważaniach przedstawiono przesłanki wszczęcia i prowadzenia przez sąd opiekuńczy postępowania sądowego, w tym wykonawczego, gdy brakuje dobrowolnego zaangażowania się w oferowaną pomoc przez członków rodziny. Rola sądu opiekuńczego została przedstawiona w kontekście obowiązków, które stawia przed nim ustawodawca w zakresie pomocy rodzinie.

Journal

Year

Volume

Pages

145-163

Physical description

Dates

published
2019-01-24

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-1112a6d5-abf5-3718-909b-b8936ab6a604
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.