Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2014(1) | 94-113

Article title

Instytucjonalne reprezentacje głównych wyznań religijnych w Unii Europejskiej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
The institutional and organisational presence of the main religions in Europe is diverse. Representatives of Christianity, Islam or Judaism hold different status in their relations with the EU structures. The forms, range and dynamics of their actions vary as well. The position of Christianity in the discussions over the various issues of European policies is strengthened by the preponderance of Christianity in Europe, its proven and efficient organisational structures within the European Union, as well as the support granted to the Catholic Church by the Holy See. Obecność instytucji i organizacji reprezentujących główne wyznania religijne w Europie jest różnorodna. Poszczególne przedstawicielstwa chrześcijaństwa, islamu i judaizmu posiadają odrębny status w relacjach ze strukturami unijnymi. Różne bywają także formy, zakres oraz dynamizm ich działania. Pozycję chrześcijaństwa w dyskusji nad różnymi aspektami europejskiej polityki wzmacniają: znaczna przewaga wyznawców religii chrześcijańskiej nad liczbą wyznawców islamu i judaizmu w Europie, sprawdzone i sprawne struktury organizacyjne chrześcijaństwa na poziomie europejskim oraz wsparcie Stolicy Apostolskiej udzielone Kościołowi katolickiemu.

Year

Volume

Pages

94-113

Physical description

Dates

published
2020-04-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-11e3e654-d06c-3bed-a230-b0f393c6bdb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.