Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 58(16) | 129-143

Article title

Samowychowanie – stary problem, nowe wyzwania

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Włączając się w społeczną dyskusję o samowychowaniu, autorka zwraca uwagę na ciągłość refleksji zainicjowanej przez starożytnych i podejmowanej współcześnie przez przedstawicieli różnych dziedzin humanistyki. Podkreśla, że punkt wyjścia w procesie samowychowania stanowi poznawanie siebie, wymagające zaangażowania uwagi wewnętrznej, myślenia i dialogów prowadzonych z otoczeniem oraz samym sobą. Stawia tezę, że zmiany kulturowe z przełomu XX i XXI w. – związane z ekspansją technologii informacyjnej – sprzyjają samowychowaniu o tyle, o ile towarzyszy im pogłębiona refleksyjność.

Year

Volume

Pages

129-143

Physical description

Dates

published
2019-12-11

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-126207c3-cc64-3197-878b-29067adde417
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.