Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2009 | 2009(50) | 308-314

Article title

BIOGRAFICZNY ALBUM O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI CZESŁAWA SŁANI

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Po wydaniu w 2006 r. albumu p. t. Czeslaw Slania (1921-2005). Polish Graphic Artist. Outstanding Engraver, Zygmunt Krzysztof Jagodziński napisał, opracował i wydał w 2009 r. część drugą albumu biograficznego słynnego polskiego rytownika, zachowując ten sam tytuł. Tym razem książka otrzymała niemal podwójną objętość i zawiera ponad 300 barwnych i czarno-białych fotografii, 430 reprodukcji znaczków pocztowych, skany dokumentów i tablice. Treści i ikonografia książki uzupełnia wcześniej wydaną część I, wzbogaca naszą wiedzę o rytowniku, jego warsztacie i twórczości. Niewątpliwą zasługą autora jest całościowe przedstawienie osobowości Słani, jako niepowtarzalnego i znanego w świecie filatelistów twórcy, niekiedy wyjątkowych dzieł wychodzących spod jego rylca. Podkreślić należy komentarz autora do warsztatu rytownika, opisanie jego skromnej pracowni zaopatrzonej w niezbędne narzędzia, powstawanie projektów i ich precyzyjnych realizacji, aż po efekt końcowy – znaczki pocztowe. Te natomiast, często Z. K. Jagodziński określa jako niepowtarzalne arcydzieła, argumentując fachowo swoją opinię, gdyż sam przez kilka dziesięcioleci poznawał tajemnice zawodu projektanta i rytownika, jako wieloletni pracownik tej samej co Słania Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. W części II albumu Jagodziński wyodrębnił rozdziały książki tytułami, które wskazują na zawartą w nich treść. Oto wybór niektórych: Czesław Słania widziany oczami innych, Przypadki i anegdoty z żucia Czesława Słani, Studia rysunkowe Słani – martwa natura, Projekty polskich znaczków pocztowych z lat 1950-56, Rozważania o sztuce rytowania, „Heroiczne czyny królów szwedzkich” na znaczku pocztowym rytowanym przez Czesława Słanię – poszczególne etapy prac, Tajemnica dwukolorowych wklęsłodrukowych znaczków pocztowych „Lew i Gryf”, Tablice – znaczki pocztowe, Sztuka Czesława Słani a odbiór społeczny. Autor omówił i zaprezentował kilkanaście wybranych przez siebie serii znaczków pocztowych, które rozsławiły w świecie nazwisko polskiego rytownika, pozostającego w służbie króla Szwecji i księcia Monako, a pod koniec życia pracującego jako twórca niezależny. Czesław Słania dzięki wrodzonemu talentowi i niebywałej pracowitości i skrupulatności, wykonał ponad tysiąc znaczków i nie miał równych sobie wśród innych, żyjących współcześnie rytowników. Z. K. Jagodziński uchylił zasłonę skrywającą tajemnice warsztatu mistrza, opisał sposoby rozwiązywania bardzo trudnych problemów wykonawczych, zwrócił uwagę na twórcze inspiracje Słani, gdy do znaczków pocztowych opracowywał projekty innych artystów, wykonane techniką rysunku lub malarstwa.

Keywords

Journal

Year

Volume

Pages

308-314

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-127aadbc-6922-3b60-9e2c-2d0e3b530d1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.