PL EN


Journal
2016 | 57 | 236-244
Article title

APLIKACJE MOBILNE W MUZEACH, MODA CZY POTRZEBA?

Content
Title variants
EN
MOBILE APPLICATIONS IN MUSEUMS: JUST A FASHION, OR A DEMAND?
Languages of publication
Abstracts
EN
Together with the development of mobile technology, applications (the programmes devoted to those devices) are rising in popularity. And this tendency has not bypassed the museums. In many cases, although it is an essential improvement in the activity of a given institution, a museum’s decision to commission an application results not from conclusions drawn from their audience’s needs but exclusively from the conviction that a modern institution should provide such a solution. There are a few dozen applications operating in Polish museums, and these may be divided into two categories: those supporting a visit and those which are intended to educate. Regrettably, only a few of the Polish museum applications are downloaded more than a few thousand times. Research carried out by NIMOZ regarding museums’ usage of modern technologies has proved that the main problems result from insufficient knowledge and both the organisational and financial possibilities of the museums themselves. There is also a lack of uniform standards for producing data which would enable the aggregation of information in common applications and the further usage of resources.
PL
Wraz z rozwojem technologii mobilnych rośnie popularność aplikacji – programów przeznaczonych specjalnie na te urządzenia. Tendencja ta nie omija również muzeów. W wielu przypadkach jest to niezbędne usprawnienie działalności danej instytucji, jednak często decyzja muzeum o zamówieniu aplikacji jest skutkiem nie tyle wniosków wynikających z analiz potrzeb swoich odbiorców, a jedynie przekonania, że nowoczesna instytucja musi mieć tego typu rozwiązania. W polskich muzeach funkcjonuje już kilkadziesiąt aplikacji, które można podzielić na dwie główne kategorie: wspomagające zwiedzanie i edukacyjne. Niestety, jedynie nieliczne polskie aplikacje muzealne osiągają liczbę pobrań przekraczającą kilka tysięcy. Prowadzone przez NIMOZ badania dotyczące wykorzystania przez muzea nowych technologii wykazały, iż główne problemy wynikają z niedostatecznej wiedzy oraz możliwości organizacyjnych i finansowych w muzeach. Brakuje również jednolitego standardu wytwarzania danych, który pozwoliłby na agregację danych we wspólnych aplikacjach i dalsze wykorzystanie zasobów.
Journal
Year
Volume
57
Pages
236-244
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-127fdd25-54a6-330a-bd05-1231dc2a4617
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.