Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 19(3) | 79-97

Article title

Działania w zakresie sportu, rekreacji i turystyki realizowane przez ośrodki pomocy społecznej w Polsce jako pomoc osobom wykluczonym – bezrobotnym

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wykluczenie społeczne (ekskluzja) nie dotyczy jedynie braku zasobów materialnych oraz niezdolności do uczestnictwa w społeczeństwie konsumpcyjnym, ale obejmuje także niewystarczające i nierówne uczestnictwo w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturowym w wyniku braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji, ograniczenia praw społecznych i deprywacji potrzeb oraz dostępu do kultury. Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem wielowymiarowym. Termin ten określa również sytuację, w której dana jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywatelskich, realizować w pełni swoich potrzeb, zainteresowań czy też podejmować aktywności fizycznej (rekreacyjnej, sportowej, turystycznej). Celem artykułu jest analiza działań w postaci projektów realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej w Polsce (341 placówek) w zakresie sportu, rekreacji i turystyki (aktywności fizyczne), skierowanych do osób wykluczonych – bezrobotnych. Wyniki badań potwierdziły, że działania realizowane przez ośrodki w znaczący sposób mogą przyczyniać się do włączenia tych osób w nurt życia społecznego oraz wzbudzenia w nich poczucia przynależności.

Year

Volume

Pages

79-97

Physical description

Dates

published
2018-10-04

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-129df34d-8bf2-3744-bf1b-b62550920b83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.