Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 16(16) | 327-341

Article title

BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego: samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd województwa. Zadania, które wykonują poszczególne jednostki samorządu podzielone zostały na zadania własne oraz zlecone. Samorząd jednostek terytorialnych stanowi wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa. Związek ten powołany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej wyposażony został w materialne środki na realizację nałożonych na niego zadań. Artykuł przedstawiać będzie bezpieczeństwo na poziomie jednostki administracyjnej, jaką jest gmina. Analiza literatury, jak również zgłębienie zapisów ustawowych związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, będzie głównym zamierzeniem przedstawianej problematyki. Bezpieczeństwo publiczne jako istotny element społeczności lokalnej. Zadania gminy jak również możliwości podjęcia odpowiednich decyzji podczas wystąpienia zagrożeń. Przygotowanie gminy do podejmowania działań oraz zabezpieczenie materialne i finansowe. Gmina, w celu wykonywania zadań, może tworzyć jednostki organizacyjne lub zawierać umowy z innymi podmiotami, które zostaną przedstawione i opisane w artykule. Wbrew pozorom jednostki samorządu terytorialnego wykonują w swojej działalności wiele zadań w zapewnieniu bezpieczeństwa przebywającej na ich terenie ludności, co niniejszym postaram się ukazać.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-12fbe0c8-501a-335a-9fee-469f59cf8ccf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.