Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 7(1) | 275-286

Article title

SPECYFIKA IDEI ZARZĄDZANIA PARTYCYPACYJNEGO JAKO TEORETYCZNA PODSTAWA POPRAWY SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO UKRAINY

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Państwo ukraińskie reformuje administrację publiczną zgodnie z normami europejskimi i światowymi. Okoliczność ta determinuje potrzebę zbadania problemów teorii i praktyki publicznego zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Staraniem krajowych naukowców, a mianowicie: W. Abramowa, O. Bortnikowa, O. Zozuli, G. Sawrańskiej, M. Szewczenki, opracowano kwestię realizacji funkcji partycypacyjnej Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy. Dziś wciąż niewiele jeszcze jest prac dotyczących kwestii poprawy systemu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego Ukrainy w oparciu o realizację idei zarządzania partycypacyjnego. Celem artykułu jest ujawnienie specyfiki koncepcji zarządzania partycypacyjnego jako teoretycznego założenia poprawy systemu bezpieczeństwa narodowego Ukrainy. W artykule przeanalizowano zjawisko administracji publicznej, zbadano strukturę i funkcje Systemu Bezpieczeństwa Narodowego, sformułowano problemy organizacji zarządzania partycypacyjnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa narodowego Ukrainy. Do rozwiązania problemów badawczych wykorzystano metody analizy i syntezy, metodę analizy porównawczej, podejście instytucjonalne. Wyjaśniono istotę idei zarządzania partycypacyjnego, która polega na integralności procesu zarządzania od identyfikacji interesów jednostki, społeczności, społeczeństwa do oceny wyników ich decyzji. Udowodniono, że skuteczne wdrożenie partycypacyjnej funkcji systemu bezpieczeństwa narodowego rozwiązuje problem udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji politycznych i kontrolowaniu działań władzy, a także przyczynia się do poprawy efektywności systemu bezpieczeństwa narodowego. zarządzanie partycypacyjne, bezpieczeństwo narodowe, publiczne zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, misja, funkcje i główne zadania systemu bezpieczeństwa narodowego

Year

Volume

Pages

275-286

Physical description

Dates

published
2020-07-14

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-13128f29-742c-383d-9b24-a3c794b06c50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.