PL EN


2009 | 2009(53(109)) | 161-174
Article title

Metody i modele wyceny bilansowej aktywów i pasywów

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony problematyce wyceny bilansowej aktywów i pasywów. Celemartykułu jest zaprezentowanie koncepcji wyceny aktywów i pasywów w rachunkowości,a szczególnie prezentowanych w ustawie o rachunkowości i MSSF. W artykule opisanometody wyceny aktywów i pasywów stosowane w rachunkowości oraz scharakteryzowanoi porównano modele wyceny bilansowej aktywów i pasywów według ustawyo rachunkowości i MSSF.Ogólnie w rachunkowości można wyróżnić cztery metody wyceny składników majątkuoraz dwa podstawowe modele wyceny bilansowej aktywów i pasywów. Podstawowymimetodami wyceny aktywów i pasywów są:– metoda kosztu historycznego,– metoda kosztu bieżącego,– metoda wartości realizacji,– metoda wartości bieżącej.Modelami wyceny bilansowej aktywów i pasywów, które można wyróżnić w ustawieo rachunkowości i MSSF, są:– model kosztu historycznego,– model wartości godziwej.Dominującym modelem wyceny bilansowej aktywów i pasywów w polskim prawie bilansowymjest model kosztu historycznego.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-133cf72f-a631-37c5-bd69-0fa38ddb0668
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.