Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 11(11) | 14-18

Article title

POCZĄTKI PRAWA I FILOZOFII BEZPIECZEŃSTWA CESARSTWA JAPONII

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Autorzy niniejszego artykułu ma nadzieję przyczynić się do ukazania podstawowego sensu japońskiego spojrzenia na prawo, moralność i bezpieczeństwo. Przykładem ilustrującym popularyzację japońskiej kultury bezpieczeństwa jest to, iż w USA i w krajach Europy jesteśmy już od lat 50. XX wieku świadkami mającej wymiar globalny, ekspansji oraz popularności dalekowschodnich sztuk walki – Budō. Budō to nic innego jak system samodoskonalenia członków armii pochodzących z japońskich klanów bojowych. Trendy będące pochodnymi Budo oddziałują w pozytywny sposób na całym świecie na poziom kultury bezpieczeństwa. Autor chce pokazać, że warto studiować osiągnięcia kultury Japonii, nie tylko z powodu ich odmiennej specyfiki, ale przede wszystkim dlatego, że zawierają one składową kultury honoru oraz tradycji, które są z kolei specyfiką każdej służby publicznej Celem „Prawa Siedemnastu Artykułów” było wdrożenie zasad etycznych, których respektowanie miało zapewnić bezpieczeństwo państwu i jego mieszkańcom. Dokument ten opierał się nie tylko na buddyzmie, mocno już zakorzenionym w tym kraju, ale także na naukach konfucjanizmu, który funkcjonował w Chinach już od tysiąca lat. W pracy tej można przeczytać, że „Prawo” zawierało między innymi zasady mówiące o tym, że każdy człowiek jest częścią określonej grupy i powinien żyć w harmonii z innymi jej członkami. Poza tym, powinien oddawać cześć Buddzie usposabiającym prawo naturalne. Tym samym ma wykazywać się szacunkiem wobec wszystkich ludzi oraz wyzbyć się negatywnych myśli, emocji i czynów. W „Prawie Siedemnastu Artykułów” zawarte są również podstawy scentralizowanego zarządzania. Jest ono także uważane za proformę konstytucji Japonii, która nigdy nie została żadnym aktem prawnym uchylona.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-13c67f45-7f9e-3efa-8dbc-cfdde16b6d0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.