Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 581(6) | 55-68

Article title

Subiektywne doświadczanie zmiany przez dziewczęta niedostosowane społecznie w przebiegu procesu ich resocjalizacji

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Głównym celem badań jakościowych przedstawionych w artykule jest sprawdzenie, czy i w jaki sposób wychowanki instytucji resocjalizacyjnej dla nieletnich identyfikują zmianę w swoim zachowaniu w czasie pobytu w ośrodku. Badania przeprowadzono w instytucji, która swój model pracy wychowawczej oparła na założeniach koncepcji twórczej resocjalizacji – pedagogiki kreującej. W tekście znajdują się zatem teoretyczne odniesienia zarówno do tej koncepcji, jak i szerzej do teorii poznawczej. Badaniami objęto dziesięć wychowanek, dobranych w sposób celowy, z którymi przeprowadzono indywidualne, jednogodzinne wywiady. Analiza zebranego materiału pozwala na stwierdzenie, że nieletnie rozpoznają zmianę w swoim zachowaniu, w znaczeniu węższym, dotyczącą konkretnych umiejętności związanych z codziennymi zadaniami i czynnościami oraz w znaczeniu szerszym – związanym z budowaniem planów, wskazywaniem celów do realizacji, a przede wszystkim większą samoświadomością i koniecznością pracy nad sobą. Kluczowym czynnikiem w identyfikacji tej zmiany są relacje interpersonalne wychowanka–wychowawca-nauczyciel, który systematycznie, w różny sposób, przekazuje nieletnim informacje zwrotne, będące bardzo istotnym elementem w aspekcie kształtującej się osobowości – m.in. tożsamości i samooceny.

Year

Volume

Pages

55-68

Physical description

Dates

published
2019-08-27

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-140938f9-be1f-32a7-9e61-3007160851b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.