Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 137(1) | 160-173

Article title

EUROPEJSKI NAKAZ DOCHODZENIOWY JAKO MECHANIZM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W SPRAWACH KARNYCH NA RZECZ ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Zwalczanie cyberprzestępczości wymaga stosowania rozwiązań umożliwiających skuteczne i szybkie gromadzenie dowodów cyfrowych na poziomie międzynarodowym. Jednym z takich narzędzi jest europejski nakaz dochodzeniowy, który wprowadza kompleksowy system pozyskiwania dowodów w sprawach o charakterze transgranicznym. Przepisy dotyczące wspomnianej instytucji zostały zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych. Powyższe uregulowania zostały zaimplementowane do przepisów krajowych ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Przypuszczać można, że pierwsze wykorzystanie europejskiego nakazu dochodzeniowego przez polskie organy ścigania nastąpiło w przypadku sprawy dotyczącej cyberprzestępstw popełnianych przez osobę posługującą się pseudonimem Thomas lub Armaged0n. Wykorzystanie europejskiego nakazu dochodzeniowego pozwoliło na zatrzymanie przestępcy po wielu latach od popełnienia pierwszego przestępstwa i zidentyfi kowania sprawcy. Mimo wspomnianego sukcesu w krajowych przepisach prawnych konieczne są dalsze zmiany dotyczące europejskiego nakazu dochodzeniowego, które mogą przyczynić się do poprawy skuteczności w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. Należy postulować o zmianę regulaminu prokuratorskiego w zakresie dotyczącym podmiotu uprawnionego do wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego. Obecnie organami wykonującymi europejski nakaz dochodzeniowy w Polsce na etapie postępowania przygotowawczego są prokuratury okręgowe, natomiast uprawnienia takie powinien posiadać każdy prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze.

Year

Volume

Pages

160-173

Physical description

Dates

published
2020-06-22

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-141aa864-3658-3e1e-8a92-a9f15333eedf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.