PL EN


2014 | 4(26) | 69-84
Article title

POSTAWY RODZICIELSKIE MATEK I OJCÓW WOBEC SYNÓW I CÓREK W RÓŻNYCH FAZACH ADOLESCENCJI

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W badaniach testowano hipotezę ograniczonej socjalizacji stereotypowej. Hipoteza ta zakłada, że rodzice podejmują zachowania stypizowane płciowo tylko wówczas, gdy jest to korzystne dla psychospołecznej adaptacji synów i córek. Aby zweryfikować to założenie, porównano natężenie pięciu postaw rodzicielskich matki i ojca wobec dorastających synów i córek, reprezentujących trzy różne fazy adolescencji. Do pomiaru postaw rodzicielskich użyto Skali Postaw Rodzicielskich Mieczysława Plopy (2005), która umożliwia ustalenie natężenia pięciu następujących kategorii postaw: akceptacja, odrzucenie, autonomia, nadmierne ochranianie, nadmierne wymaganie oraz niekonsekwencja. W badaniach wzięło udział 215 dorastających, w tym 86 chłopców i 129 dziewcząt w wieku od 13. do 17. roku życia. Wyniki pokazały, że źródłem socjalizacji stypizowanej płciowo byli ojcowie, który przejawiali większe natężenie postawy nadmiernego ochraniania oraz mniejsze natężenie postawy autonomii wobec dorastających córek niż wobec synów. Ponadto ojcowie, w przeciwieństwie do matek, gorzej radzili sobie z procesem dorastania dzieci, czego przejawem był spadek postawy akceptacji dzieci reprezentujących późną adolescencję w porównaniu do wczesnej adolescencji. W przeciwieństwie do ojców, matki nie tylko były źródłem egalitarnej socjalizacji, całkowicie niezależnej od płci dziecka, lecz także wykazały właściwe rozwojowo zmiany w zachowaniu, przejawiające się we wzroście natężenia dawanej dzieciom autonomii wraz z ich dorastaniem.
Year
Volume
Pages
69-84
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-142065aa-f648-316c-a7bf-e11275426085
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.