PL EN


Journal
2010 | 2010(51) | 203-206
Article title

IV EDYCJA KONKURSU MAZOWIECKIE ZDARZENIA MUZEALNE – WIERZBA Warszawa 2010

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Organizowany od czterech lat Konkurs „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” przyczynia się do popularyzowania i podnoszenia rangi działań podejmowanych przez mazowieckie placówki muzealne. Dzięki swojej formule, odwołującej się do idei chronienia dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania wartości estetycznych promuje subregiony oraz województwo mazowieckie. Konkurs, na stałe wpisany już do kalendarza imprez kulturalnych na Mazowszu podnosi prestiż muzeów, wpływa na ich rozwój, a także jest wyrazem uznania dla ich pracy. Z roku na rok wzrasta liczba muzeów, które zgłaszają do konkursu swoje działania. Na IV edycję wpłynęło 51 wniosków, w tym 37 dotyczących wystaw i 14 imprez w plenerze, zorganizowanych przez mazowieckie muzea w 2009 roku.Kapituła, zgodnie z Regulaminem Konkursu, korzystając z przysługującego prawa, zdecydowała o dokonaniu podziału w kategorii najciekawszej wystawy, na przedsięwzięcia przygotowane przez „większe” i „mniejsze” muzea, biorąc za kryterium podziału liczbę etatów w poszczególnych placówkach. Decyzję tę umotywowano chęcią nagrodzenia za zorganizowanie wystaw zarówno muzeów dużych, dysponujących większymi środkami finansowymi i liczną grupą pracowników, ale również małych placówek, które dysponując skromnymi funduszami oraz nielicznym personelem zorganizowały wystawy godne nagrodzenia w konkursie.W kategorii wystaw przyznano 3 nagrody główne ex aequo dla „dużych” i „małych” muzeów oraz 7 wyróżnień honorowych. Imprezy w plenerze nagrodzono 3 nagrodami głównymi oraz 1 wyróżnieniem honorowym. Uroczystość wręczenia nagród IV edycji Wierzby obyła się 16 października 2010 roku. Zaproszono na nią oprócz dyrektorów muzeów-zwycięzców, także komisarzy – osoby, które bezpośrednio poniosły trud organizacji nagrodzonych zdarzeń.
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
203-206
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-1458c2bf-1481-3e78-bbc5-25986d99a12d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.