Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 34(5) | 61-83

Article title

Praca socjalna na rzecz osób starszych. Metoda case work we wsparciu seniorów chorujących onkologicznie

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Profesjonalne wsparcie adresowane do osób w okresie senioralnym wymaga przygotowania do świadczenia pomocy w obliczu utraty zdrowia, w tym na skutek zachorowania na choroby onkologiczne, których ryzyko wzrasta szczególnie właśnie na tym etapie rozwoju. Postawienie przed pracownikiem socjalnym zadania udzielenia pomocy osobie, która zmaga się z chorobą onkologiczną wymaga od niego dużej dawki wiedzy psychologicznej, socjologicznej i pedagogicznej. Pracując z wykorzystaniem metody indywidualnego przypadku swoje działania pomocowe pracownik socjalny opiera na bezpośrednim oddziaływaniu na osobę i jej społeczne otoczenie. Celem stosowania metody case work jest, najogólniej rzecz ujmując, wzmocnienie jednostki, mobilizacja jej sił, wewnętrznych zdolności poprzez świadomie kierowany proces indywidualnej pracy z osobą, oraz (jeśli tego wymaga sytuacja) rozszerzenie wsparcia o organizację dodatkowej pomocy ze strony wyspecjalizowanych ku temu instytucji, właściwych dla rozwiązania danego problemu. Zapleczem teoretycznym dla skutecznego prowadzenia metody case work na etapie diagnozowania, następnie przygotowywania planu pomocy oraz wdrażania zaplanowanych działań interwencyjnych w obszarze pomocy chorującym onkologicznie seniorom może być koncepcja Maslowa. Okazuje się, że jest to propozycja teoretyczna o wielokrotnie weryfikowanej praktyką przydatności w procesach rozpoznawania potrzeb seniorów i planowania interwencji przez pracowników socjalnych w obszarze niezwykle trudnego doświadczenia choroby onkologicznej w okresie późnej dorosłości. Walorem omawianego teoretycznego zaplecza jest to, że wskazuje szczegółowe obszary funkcjonowania biopsychospołecznego, wymagające szczególnej koncentracji i wrażliwości diagnostycznej pracowników socjalnych w kontakcie z osobą w wieku senioralnym, które wykraczają poza standardową ocenę potrzeb klienta. Celem niniejszego artykułu uczyniono przybliżenie teoretycznych podstaw działań diagnostyczno-interwencyjnych, jakie może podejmować pracownik socjalny udzielający wsparcia seniorom leczonym onkologicznie.

Journal

Year

Volume

Pages

61-83

Physical description

Dates

published
2020-01-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-147df008-7ece-3aee-8aed-3668857db13f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.