Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 | 36(1) | 263-274

Article title

Między dewaloryzacją kultury a dewaloryzacją wykształcenia. Analiza problemu na przykładzie wybranych zagadnień z humanistyki i nauk społecznych

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Coraz częściej poziom uzyskanego wykształcenia wiąże się w europejskim społeczeństwie z poziomem posiadanej wiedzy o kulturze, ale też z użytkowaniem samej kultury. Jednocześnie stawia się zarzut, iż obecnie wykształcenie wyższe jest „towarem” zbyt łatwo dostępnym na rynku usług publicznych. Wpływa to w ocenie niektórych na obniżenie znaczenia posiadania wykształcenia wyższego, ale jednocześnie na sam stan nauki. Celem artykułu jest próba ukazania, iż takie pojęcia jak „kultura”, „humanistyka” i „wykształcenie” są ze sobą ściśle związane, a zatem próba obniżenia znaczenia jednego z tych pojęć, może wpływać na dewaloryzacje innego pojęcia.

Journal

Year

Volume

Pages

263-274

Physical description

Dates

published
2021-03-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-159a91ba-3174-3334-b506-315a33234826
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.