Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 9 | 89-104

Article title

WARTOŚCI CENIONE W ŻYCIU I SPORCIE PRZEZ OSOBY UPRAWIAJĄCE WSPINACZKĘ

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wzrastająca w ostatnich latach popularność wspinaczki jako rekreacyjnej formy spędzania czasu wolnego stała się inspiracją do badania wartości życiowych oraz wartości sportu osób wspinających się. Materiał i metody badawcze: Do diagnozy systemu wartości ostatecznych i instrumentalnych badanej grupy wspinaczy wykorzystano skalę Value Survey (VS) M. Rokeacha. Do sprawdzenia wartości istotnych we wspinaczce dla badanych osób zastosowano zmodyfikowaną dla potrzeb badawczych skalę wartości cenionych w sporcie (Survey of Values In Sport) D.D. Simmonsa i R.V. Dickinsona. Przebadano 61 wspinaczy, w tym 23 kobiet i 38 mężczyzn z całej Polski. Wyniki. Wśród cech społeczno-demograficznych tylko wykształcenie pokazuje najsilniejszy związek z hierarchią wartości ostatecznych, pozostałe zmienne nie wpływają na zmianę hierarchii w sposób istotny. Hierarchia wartości instrumentalnych wykazuje największy wpływ ze zmienną płeć. Związek statystycznie istotny między hierarchią wartości sportu a zmiennymi istnieje dla zmiennej: wiek, wykształcenie i staż. Wnioski: 1. Zmienne społeczno-demograficzne nie wpływają znacząco na zmianę hierarchii wartości ostatecznych i instrumentalnych. Można przyjąć wniosek, że wartości tworzą stałą hierarchię, czego potwierdzeniem jest analiza przytaczanych wyników badań z tego tematu. 2. Długość stażu wpływa istotnie na preferencję postrzeganych wartości istotnych we wspinaczce. 3.Wyniki badań wskazują, że bezpośredni wpływ na preferencje wartości wspinaczki posiadają zmienne wiek, wykształcenie oraz dochód i staż.

Year

Volume

9

Pages

89-104

Physical description

Dates

published
2019-12-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-15b4c38b-759e-3500-a23c-bf2e2d9eb223
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.