Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2016 (39)(1) | 5-6

Article title

Contents/Spis treści

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
TEORIA I METODOLOGIA STUDIÓW EUROPEJSKICH Aleksandra KUŁAGA, Wyzwania natury gospodarczej w świetle krytycznych studiów nad bezpieczeństwem PRAWO, INSTYTUCJE I POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ Tomasz Grzegorz GROSSE, Przezwyciężanie kryzysu w unii gospodarczej i walutowej Patryk KOŁODYŃSKI, Paulina DRAB, Prawne regulacje pobierania i transplantacji narządów oraz tkanek w ujęciu europejskiej konwencji bioetycznej Marek REWIZORSKI, Normatywne podstawy uczestnictwa Unii Europejskiej w G20 HISTORIA, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO W EUROPIE Ladislav CABADA, Šárka WAISOVÁ, „Branding Tschechien“. Public Diplomacy und Nation Branding als Instrumente der Außenpolitik Aleksandra KUSZTAL, Europejski model społeczno-ekonomiczny w dobie kryzysu, w opinii Komisji Konferencji Biskupów (Episkopatów) Wspólnoty Europejskiej (COMECE) Michał R. WĘSIERSKI, O zachodnioeuropejskim i euroazjatyckim modelu integracji politycznej – próba analizy porównawczej IMPRESJE EUROPEJSKIE Marta ROJEWSKA, Recenzja książki: Agnieszka K. Cianciara (2014), Partnerstwo Wschodnie 2009–2014. Geneza, funkcjonowanie, uwarunkowania, Warszawa, 184 strony Łukasz ZAMĘCKI, Recenzja książki: Tomasz Kamiński (2015), Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin, Łódź, 194 strony Kamil ŁAWNICZAK, Sprawozdanie z konferencji „Konstruktywizm w studiach europejskich”, 25 lutego 2016 r.

Keywords

Year

Volume

Pages

5-6

Physical description

Dates

published
2020-03-21

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-15ce545b-d843-38a9-b27a-300f71a9f30d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.