Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2019(3) | 31-42

Article title

Is the European Union still an attractive international actor? Challenges for the global role of the EU

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Czy Unia Europejska jest wciąż atrakcyjnym aktorem międzynarodowym? Wyzwania dla globalnej roli UE Celem artykułu jest analiza potencjału Unii Europejskiej jako istotnego podmiotu stosunków międzynarodowych, konceptualizowanego jako swoista miękka, normatywna, a tym samym transformacyjna siła i centrum przyciągania dla państw znajdujących się poza jej granicami. Globalne zmiany jakie dokonały się w XXI wieku, w tym pojawienie się nowych mocarstw pozaeuropejskich, a szczególnie seria kryzysów, które dotknęły Unię w ostatnim czasie (finansowy, migracyjny, tożsamości) podważają znacząco jej wiarygodność na arenie międzynarodowej. W artykule zostanie podjęta analiza: podstawowych komponentów składających się na atrakcyjność Unii Europejskiej oraz ewolucji jej postrzegania na arenie międzynarodowej oraz najważniejszych wyzwań, którym musi sprostać, aby być ponownie liczącą się potęgą. Zakłada się, że Unia Europejska niewątpliwie utraciła swą atrakcyjność i prestiż w wyniku ostatnich przeobrażeń, które ją dotknęły wewnątrz systemu, ale i wynikających z dynamiki środowiska międzynarodowego.

Year

Volume

Pages

31-42

Physical description

Dates

published
2019-11-19

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-15d13dca-bd9b-3b6e-90d6-457e33a37511
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.