Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 33(3) | 85-99

Article title

Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – teoria i praktyka

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł stanowi o teoretycznych i praktycznych aspektach programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Powstał on na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez autorkę w 2015 r. na potrzeby pracy magisterskiej pt. „Sprawcy przemocy w rodzinie – kim są i jak im pomagać? Studium teoretyczno-empiryczne na podstawie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w woj. śląskim”, której promotorem był prof. dr hab. Jacek Wódz. Artykuł obejmuje: wprowadzenie w tematykę, krótki opis metodologii badań, wybrane wyniki wraz z interpretacjami oraz podsumowanie.

Journal

Year

Volume

Pages

85-99

Physical description

Dates

published
2018-11-14

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-15da0532-081e-3195-9c2b-2520dbc0e97d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.