Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 22(22) | 363-383

Article title

ETYMOLOGIA POLITYKI I STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLE WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ XXI WIEKU

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule autor porusza problem etymologii polityki i strategii bezpieczeństwa w warunkach wyzwań i zagrożeń w XXI wieku. A ponadto uzasadnia konieczność zdefiniowania polityki i strategii w aspekcie podmiotowym i przedmiotowym. Przy czym autor mocno akcentuje znaczenie tych dwóch kategorii pojęć w teorii bezpieczeństwa narodowego i globalnego. Autor, w swoich rozważaniach, nie pomniejsza znaczenia strategii bezpieczeństwa względem polityki jako nauki o państwie, tylko stawia politykę świadomie na pierwszym miejscu, bowiem to polityka wysuwa i precyzyjnie formułuje dalekosiężne cele dotyczące bezpieczeństwa. Strategia natomiast określa metody, sposoby i środki realizacji tych celów. Znaczną uwagę autor skupia na potrzebie zgłębienia treści znaczeniowej tych dwóch kategorii pojęć i ich współzależności. Aby osiągnąć cele wyznaczone przez politykę muszą zaistnieć warunki ich realizacji przez strategię bezpieczeństwa.

Keywords

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-16c99ec7-09b8-3800-ae05-957d103866fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.