Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 16(16) | 371-385

Article title

ZASTOSOWANIE ANALIZY SWOT DO REORGANIZACJI WYBRANYCH ORGANIZACJI PUBLICZNYCH

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Przeobrażenia społeczne i gospodarcze, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach w Polsce, poza aspektami pozytywnymi, wygenerowały wiele negatywnych zjawisk związanych między innymi z pojawieniem się nowych rodzajów przestępczości. Sytuacja powyższa zmusza służby publiczne, w tym także Policję, jako podstawową organizację podsystemu bezpieczeństwa i porządku publicznego do podnoszenia na wyższy poziom efektywności działania. Jej polepszanie warunkuje skuteczność działania systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nadążanie za rosnącymi oczekiwaniami odbiorców świadczonych usług w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W opracowaniu przedstawiono definicje, modele oraz determinanty zarządzania bezpieczeństwem oraz pozytywne i negatywne zjawiska związane z zastosowaniem analizy SWOT do reorganizacji wybranych organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-17887a7f-51ed-3ca1-91d6-4fa352e88233
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.