Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 0(0) | 98-130

Article title

SŁUŻBY SPECJALNE W SYSTEMIE OCHRONY GRANIC RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule podjęto istotną kwestię ochrony granic Rzeczypospolitej Polskiej. Zdefiniowano najważniejsze elementy organizacji państwa wskazując, że ochrona granic jest ważna z punktu widzenia jego bezpieczeństwa i zachowania suwerenności. Zauważono, że pomimo istnienia wielu sektorów bezpieczeństwa działania zmierzające do jego zapewnienia, poprzez ochronę granic muszą mieć charakter kompleksowy i interdyscyplinarny. Dokładnej analizie poddano te determinanty, które powodują szczególne zagrożenie dla granicy państwa. Za takowe uznano: terroryzm, zwłaszcza islamski, niekontrolowane ruchy migracyjne, przestępczość zorganizowaną, skażenia sanitarne i epidemiologiczne. Wskazano też na konieczność ochrony granic przed zorganizowanym przemytem, zwłaszcza: środków odurzających i psychotropowych, materiałów radioaktywnych, niebezpiecznych odpadów, broni, amunicji i innych środków walki, kradzionych samochodów, alkoholu, papierosów i dzieł sztuki. Opisano role i zadania służb specjalnych w systemie ochrony granic z uwzględnieniem ich podziału na służby cywilne i wojskowe. W podsumowaniu przedstawiono kierunki działań jakie winny być realizowane przez służby specjalne w warunkach postępującej globalizacji zagrożeń.

Year

Volume

Pages

98-130

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-178eb557-5bd9-3877-af3e-2c075a521aaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.