Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 47(1) | 37-69

Article title

Rozumienie prawa przez osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną zatrudnionymi w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej. Przedmiotem analiz było rozumienie prawa przez osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną. W badaniach zastosowano strategię jakościową, paradygmat interpretatywny i podejście fenomenograficzne. Uzyskany materiał empiryczny stał się podstawą do rekonstrukcji doświadczeń badanych pracowników oraz odczytania i opisu sposobów rozumienia przez nich prawa.

Year

Volume

Pages

37-69

Physical description

Dates

published
2020-03-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-1830d3a7-39e7-3462-8119-b9fc2112dc81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.