Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(126) | 170-187

Article title

PIESZY — SPRAWCA CZY OFIARA?

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Błąd popełniony przez pieszego w środowisku ruchu może kosztować życie jego lub inne osoby. Dynamika poruszania się oraz rodzaje zachowań pieszych są różnorakie, a jak prezentują dane statystyczne dyscyplina tych użytkowników dróg plasuje się na niskim poziomie. Piesi jako najsłabiej chronieni uczestnicy ruchu najczęściej w zderzeniu z pojazdem odnoszą obrażenia ciała skutkujące śmiercią. Swoim zachowaniem — niejednokrotnie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających — mogą również spowodować zagrożenie dla innych — prawidłowo poruszających się uczestników ruchu. Niniejsza publikacja dotyczy analizy przypadku, w którym pieszy swoim zachowaniem doprowadził do zaistnienia zdarzenia drogowego, w którym odniósł ciężkie obrażenia ciała.

Year

Volume

Pages

170-187

Physical description

Dates

published
2019-12-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-184c9699-3ff1-3405-b970-626db1fc5632
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.