PL EN


2013 | 2013(72(128)) | 63-77
Article title

Kontrola zarządcza oparta na analizie ryzyka w polskim sektorze publicznym

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono element reform z zakresu New Public Management w Polsce, gdzie gruntowne zmiany w systemach kontroli w sektorze publicznym są wprowadzane za sprawą grupy zwolenników innowacji w Ministerstwie Finansów. Zmiany dotyczą zarówno aspektów technicznych, jak i kulturo-wych. Nowy system jest oparty na wzorcach brytyjskich, przede wszystkim na podręczniku brytyjskiego skarbu nazywanym Pomarańczową Księgą. Głównymi sponsorami nowego systemu w Polsce są audyto-rzy wewnętrzni, tworzący nową grupę zawodową od 2001 r., która zastępuje wcześniej istniejące struktu-ry kontroli. Dorobek badań z zakresu teorii aktorów-sieci wskazuje, że przyjęcie innowacji jest uzależ-nione od uruchomienia przez sponsorów procesu translacji oraz zdobycia sojuszników, którzy będą wspierać translację. W artykule przedstawiono rozwój reform oraz wyniki dwóch badań empirycznych pokazujących początkowe reakcje na nowy system kontroli oraz ocenę percepcji ryzyka wśród pracow-ników sektora publicznego. Wyniki badania wskazują, że zarówno problematyzacja, jak i zainteresowa-nie reformami były ograniczone. Jednak nowy system został wpisany w przepisy prawa o finansach publicznych, co utrudnia jego zaniechanie i zwiększa szansę na kontynuację reform, choćby w sensie formalnym. W zakończeniu przedstawiono nowe możliwości badań w zakresie kontroli zarządczej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-194fa862-854a-301d-99c4-d81ae347dda1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.