Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2013(1) | 105-115

Article title

Stosunek wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej do waluty euro na przykładzie Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polski

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł ma na celu dokonanie analizy stosunku wybranych państw Unii Europejskiej, które nie przyjęły wspólnej waluty, a więc: Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polski. Analiza odbywa się na płaszczyźnie politycznej, społecznej i ekonomicznej. Zakres pracy obejmuje przede wszystkim zjawiska zachodzące od momentu inicjowania klauzuli opt-out przez Danię i Wielką Brytanię w 1993 roku, jednak brak jest tu ich konkretnej daty rozpoczęcia w analizowanych państwach. Motywy niewłączania państw w ostatni etap unii gospodarczej i walutowej (UGW) sięgają wielu lat wstecz, jeszcze przed podpisaniem Traktatu z Maastricht. The article aims at analysing the attitude of chosen EU countries which have not accepted the common currency, namely: Denmark, Sweden, UK and Poland. The analysis is made on the political, social and economic level. Most of all, the paper discusses happenings which have taken place since Denmark and UK negotiated the opt-out clause in 1993, nevertheless the exact time of their beginnings is unknown. Motives of not incorporating states into the last phase of Economic and Monetary Union (EMU) have originated many years before signing of The Maastricht Treaty.

Year

Volume

Pages

105-115

Physical description

Dates

published
2020-05-04

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-19cc77a1-0f00-3986-9b19-ac6d8d42d738
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.