Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 57 | 245-248

Article title

PROFESOR MAREK KWIATKOWSKI (1930–2016)

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Prof. Marek Kwiatkowski, born on 25 April 1930 in Caen in France, passed away on 10 August 2016 in Warsaw. He was a historian of art, a museum professional, a historian of Warsaw, the author of a dozen books, an academic lecturer and an outstanding expert in architecture from the Stanisław August period. From 1995 he held the post of Director of the Royal Łazienki Museum. He devoted 48 years of his life to this magnificent historical palace and garden complex founded in the 18th century. For his numerous services to the field of culture, art and tradition he was awarded the title of Honorary Citizen of the Capital City of Warsaw as well as Honorary Citizen of the Węgrów District. He was also awarded the Order of Polonia Restituta, the Gold Cross of Merit, the Order of St. Stanislaus, the Order of St. Prince Lazar and the Order of the Smile. In 2005 he was also decorated with the Gloria Artis Gold Medal for Services to Culture.
PL
Prof. Marek Kwiatkowski urodził się 25 kwietnia 1930 r. w Caen we Francji, zmarł 10 sierpnia 2016 r. w Warszawie. Był historykiem sztuki, muzealnikiem, varsavianistą, autorem kilkudziesięciu książek, nauczycielem akademickim oraz wybitnym znawcą architektury z czasów króla Stanisława Augusta. Od 1995 r. pełnił funkcję dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie. Temu historycznemu, wspaniałemu zespołowi pałacowo-ogrodowemu założonemu w XVIII w. przez Stanisława Augusta Poniatowskiego poświęcił w sumie 48 lat swojego życia, dając z siebie w pracy wszystko. Za swoje liczne zasługi w zakresie kultury, sztuki i tradycji otrzymał tytuł Honorowego Obywatela m.st. Warszawy, a także Honorowego Obywatela Powiatu Węgrowa. Przyznano mu również Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Order św. Stanisława, Order św. Łazarza i Order Uśmiechu, zaś w 2005 r. został odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Journal

Year

Volume

57

Pages

245-248

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-1a5522ea-faa1-3b8e-9c33-e95e2c3428bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.