Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 3(XX) | 255-273

Article title

MODERNIZACJA ADMINISTRACYJNEGO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W ŚWIETLE NOWELIZACJI USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI Z 2019 R.

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł zawiera analizę wybranych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji po nowelizacji w 2019 r. Administracyjne postępowanie egzekucyjne i będąca jej integralną częścią egzekucja administracyjna stanowią rodzaj procedur, które powinny przebiegać według pewnych ogólnych zasad. Zasady te zostały sformułowane przez ustawodawcę oraz rozwiązania prawne, które miały być wyrazem ich realizacji. Zdaniem autorki nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 2019 r. w bardzo istotnym stopniu zmieniła przebieg postępowania egzekucyjnego, czego efektem jest nowy model ukształtowania tej procedury administracyjnej.

Year

Volume

Pages

255-273

Physical description

Dates

published
2020-10-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-1aa9da35-b0d0-3d9a-bd2f-44afef3dc779
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.