Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2015 (36)(2) | 10-24

Article title

Przezwyciężanie kryzysu poprzez poszerzanie zakresu przedmiotowego udziału grup biznesu w podejmowaniu i realizacji decyzji w UE

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
The economic crisis in the European Union is one of the key factors hampering economic development in both individual Member States and the EU as a whole. Entities that may play a significant role in overcoming the crisis are business groups operating at the level of the European Union. Therefore, the author of the article attempted to explore the phenomenon of the functioning of business groups under the conditions of crisis. The article describes a functioning of interest groups during the crisis, including their ability to influence the decision-making process and ongoing legislative changes in the EU law, which could impact the process of overcoming the crisis in the EU in the future. The article also includes an analysis of the functions performed by business groups during a crisis, as well as guidelines and conclusions showing ways to foster the activity of business groups under the conditions of crisis. Kryzys ekonomiczny w Unii Europejskiej jest jednym z kluczowych elementów hamujących rozwój gospodarczy zarówno w poszczególnych państwach członkowskich, jak i w UE jako całości. Podmiotami, które mogą mieć znaczący wpływ na przezwyciężanie kryzysu, są grupy biznesu funkcjonujące na poziomie Unii Europejskiej. W związku z powyższym autor artykułu podjął się próby zbadania zjawiska funkcjonowania grup biznesowych w warunkach kryzysowych. Artykuł opisuje funkcjonowanie grup interesu w czasie kryzysu, w tym ich możliwości wpływania na proces decyzyjny, i zachodzące zmiany legislacyjne w prawie Unii Europejskiej, który miałyby wpływ na przezwyciężanie kryzysu w UE w przyszłości. W artykule została także dokonana analiza pełnionych funkcji przez grupy biznesu w warunkach kryzysowych oraz przedstawione zostały wytyczne i wnioski de lege ferenda, które pokazują aktywizację grup biznesu w warunkach kryzysowych.

Year

Volume

Pages

10-24

Physical description

Dates

published
2020-03-21

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-1ab6c4d8-e952-30ba-91b6-5f71cc01b5ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.