Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2014(1) | 8-22

Article title

Kluczowe problemy prawne projektu dyrektywy w sprawie udzielania koncesji

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Article deals with the most important legal issues in the directive on the award of concession contracts using the legal dogmatic method and tools taken from the Austrian school of economics. Author attempts to determine the effectiveness of the proposed legal solutions. The general finding is that the proposed solutions are inefficient, because the law cannot replace the natural tendency of the owner to optimally manage her assets. Solutions should not be sought in the creation of further legislation, but in the promotion of private property ownership and fundamental reduction of areas of activity of the authorities. W artykule omówiono zagadnienie najważniejszych problemów prawnych w dyrektywie w sprawie udzielania koncesji. Wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną oraz narzędzia zaczerpnięte z austriackiej szkoły ekonomii. Autor próbuje określić efektywność proponowanych rozwiązań prawnych. Efektem badań jest stwierdzenie, że planowane rozwiązania są nieefektywne, ponieważ prawo nie może zastąpić naturalnej skłonności właściciela do jak najlepszego zarządzania swoim majątkiem. Rozwiązań nie należy szukać w tworzeniu kolejnych aktów prawnych, lecz w zmianie stosunków własnościowych, to znaczy w upowszechnianiu własności prywatnej, przy jednoczesnym radykalnym ograniczaniu obszarów aktywności władz.

Year

Volume

Pages

8-22

Physical description

Dates

published
2020-04-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-1b208bbf-dff9-3ac4-89c7-a19797a8cf44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.