PL EN


2013 | 2013(72(128)) | 95-115
Article title

Rachunkowość zarządcza w sieciach – tworzenie map powiązań w nurtach badawczych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Rachunkowość zarządcza w relacjach sieciowych stanowi nowe wyzwanie dla badaczy rachunkowości (Hopwood, 1996; Sobańska, 2008). W artykule została przeprowadzona analiza opracowanego przez autora graficznego odwzorowania relacji pomiędzy zjawiskami (zmiennymi) będącymi przedmiotem rozważań w dotychczasowych badaniach nad rachunkowością zarządczą w sieciach. W pracy wykorzystano technikę prezentacji graficznej wyników badań zaproponowaną przez J. Luft i D. Shields (2003). W publikacji zosta-ły wyodrębnione trzy typy relacji w sieciach (obszary badań) w rachunkowości zarządczej w sieciach: joint ventures i alianse strategiczne, sieci społeczne, relacje z klientami, relacje z dostawcami i łańcuchy dostaw-ców. Głównym celem artykułu jest analiza powiązań między dotychczas przeprowadzonymi badaniami w rachunkowości zarządczej w sieciach, próba zwizualizowania związków pomiędzy zmiennymi zastoso-wanymi w badaniach w obszarze rachunkowości zarządczej w sieciach. W badaniu przeanalizowano 47 prac naukowych opublikowanych w latach 1994–2012 głównie w dwóch wiodących czasopismach z zakre-su rachunkowości zarządczej: „Accounting, Organizations and Society” and „Management Accounting Research”.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-1b28cd25-e595-34dd-aec5-3c6c87a52d82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.