Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 54 | 34-41

Article title

EDUKACJA A PROMOCJA - WSPÓLNE POLA DZIAŁALNOŚCI. WSPÓŁPRACA CZY RYWALIZACJA?

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Nie zawsze łatwo jest powiedzieć, gdzie przebiega granica pomiędzy edukacyjną a promocyjną działalnością muzeów. Zwyczajowo łączy się pracowników odpowiedzialnych za te zadania i same zadania, zakładając, że ich praca jest bardzo podobna a cele zbieżne. W mniejszych muzeach nierzadko ta sama osoba zajmuje się obydwoma dziedzinami pracy muzeum, łączy je bowiem dużo – praca z publicznością, pozycja w strukturze organizacyjnej, wspólne cele i co być może najważniejsze – korespondujące ze sobą projekty. Przy wszystkich podobieństwach, dzieli jednak pracowników edukacji i promocji istotna różnica. Adresatem działań promocji jest całe społeczeństwo, adresatem działań edukacji – ta jego część, która zdecyduje się, za sprawą przygotowanej przez pracowników edukacji i odpowiednio zaprezentowanej przez pracowników promocji oferty, przyjść do muzeum. Punktów współpracy, ale i miejsc, w których mogą pojawić się nieporozumienia między promocją a edukacją jest sporo. Kierując się jednak wspólną dla całego muzeum misją i myśleniem zespołowym, te dwa najbardziej bodaj kreatywne działy muzealne mogą w znacznym stopniu kształtować relacje z publicznością i pozycję muzeum na mapie instytucji kultury.

Journal

Year

Volume

54

Pages

34-41

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-1b5c4bcf-2aad-3499-b405-6af1f55d953a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.