Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 59 | 34-38

Article title

NOWELIZACJE USTAWY O MUZEACH

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Obowiązująca od ponad 20 lat Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2017 r. poz. 972. ze zm.) była już kilkanaście razy zmieniana. Aż 7 tych nowelizacji weszło w życie w okresie ostatnich 2 lat (2016 –2017). Nowelizacje te, w dużym stopniu o charakterze dostosowawczym, dotyczyły m.in. wymogów kwalifikacji pracowników muzeów (Dz.U. z 2017 r. poz. 60.), skreśleń muzealiów z inwentarza (Dz.U. z 2016 r. poz. 1330. i z 2017 r. poz. 1086.) i Rady do Spraw Muzeów, zastąpionej Radą do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 749.). Systemowy charakter miały zmiany dotyczące odpłatności za wstęp do muzeów (Dz.U. z 2017 r. poz. 132.) oraz zmiany o charakterze restytucyjnym, przewidziane w art. 57. Ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury, w tym dodanie do Ustawy o muzeach nowego przepisu karnego (art. 34.a w nowym rozdz. 5.a – Dz.U. z 2017 r. poz. 1086.). Poza zmianami omówionymi w niniejszym artykule zasygnalizowania wymagają nowelizacje dotyczące aspektu informacyjnego. Kluczowe znaczenie w tym kontekście mają obowiązujące od 16 czerwca 2016 r. zmiany Ustawy o muzeach, przewidziane w art. 29. Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U z 2016 r. poz. 352. ze zm.). Odesłania do tej ustawy zawierają dodane na mocy tej nowelizacji ust. 4. w art. 25. i ust. 4. w art. 25.a Ustawy o muzeach, które to artykuły regulują ustalanie i pobieranie opłat odpowiednio za przygotowywanie i udostępnianie zbiorów do celów innych, niż zwiedzanie oraz za udostępnianie wizerunków muzealiów. Dodany przez tę nowelizację art. 31.a Ustawy o muzeach został uchylony przez art. 34. Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 132.), która dodała jednocześnie odpowiadający treścią temu przepisowi art. 30.a Ustawy o muzeach. Stanowi on, że dostęp do informacji służących zapewnieniu bezpieczeństwa muzealiom ze względu na ochronę przed zagrożeniem pożarowym, kradzieżą i innego rodzaju niebezpieczeństwem, które grozi zniszczeniem lub utratą zbiorów, podlega ograniczeniu.

Journal

Year

Volume

59

Pages

34-38

Physical description

Dates

published
2018-04-16

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-1b9a92da-7f10-35c2-8c22-87a5ff3bfabb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.