Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 559(4) | 43-53

Article title

Przyroda jako wartość dla przyszłych nauczyciela wczesnej edukacji

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
„Przyroda jest bardziej pierwotnym doświadczeniem człowieka niż tek¬sty kultury czy historii” (Niewinowski, 2012, s.144). Wychowanie w ujęciu aksjologicznym powinno więc w większym stopniu uwzględniać aspekt przyrodniczy. Przyroda jest bezsporną wartością i warunkiem życia człowieka. Przez uczenie się o przyrodzie, w środowisku przyrody, dzieci już od najmłodszych lat rozwijają emocjonalny stosunek do natury. Poznając przyrodę kształtują swoją świadomość i postawę proekologiczną oraz chęć ochrony środowiska przed dewastacją i degradacją. Potrzebują jednak odpowiednio przygotowanych nauczycieli, którzy właściwie zorganizują proces edukacji. Artykuł przedstawia wyniki badania, którego celem było odkrycie wartości bycia w przyrodzie dla przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji. Na podstawie fotografii przyrody wykonanych/wybranych przez studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i wypowiedzi na ich temat, dokonano analizy zgromadzonego materiału. W oparciu o wyniki badania można wnioskować, że przyroda jest pozytywną wartością dla przyszłych nauczycieli chociaż wcześniej często tego nie dostrzegali. Udział w badaniu umożliwił im osobistą refleksję nad wartością przyrody, co dla niektórych było interesującym doświadczeniem.

Year

Volume

Pages

43-53

Physical description

Dates

published
2018-09-09

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-1bdbb702-74a1-30f3-8b0c-e39341f01d2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.